Wybierz swój kraj i język / Choose your country and language: Close


Produkty

EuroCret® 40 HSF

EuroCret® 40 HSF

Siarczanoodporna zaprawa naprawcza typu PCC na bazie cementowej, modyfikowana polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych, przeznaczona do wykonywania napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i żelbetowych w inżynierii komunikacyjnej, hydrotechnicznej i przemysłowej. Posiada Aprobatę Techniczną IBDiM Nr AT/2013-02-2922.

właściwości

1. zaprawa przeznaczona do wypełniania ubytków i wyrównywania powierzchni betonowych w konstrukcjach narażonych na agresję siarczanową 2. powłoka odporna na działanie wody zakwaszonej do pH 3,5 zgodnie z normą PN-EN 13529:2005 3. przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności W10

wskazówki

  • uziarnienie do 4 mm
  • powierzchnie poziome: grubość warstwy od 12 do 60 mm w jednym cyklu roboczym
  • powierzchnie pionowe: rozległe ubytki - grubość warstwy od 12 do 25 mm w jednym cyklu roboczym; ubytki miejscowe – grubość warstwy od 12 do 60 mm w jednym cyklu roboczym
  • powierzchnie sufitowe: grubość warstwy od 12 do 25 mm w jednym cyklu roboczym
  • klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1,XA2
  • wysoka odporność na karbonatyzację
  • mrozoodporność F200, zgodnie z Procedurą IBDiM Nr PB/TM-1/12
  • z 25 kg worka suchej zaprawy uzyskuje się około 15 l świeżej zaprawy.
  • opakowanie 25 kg
do góry strony